wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Warunki gwarancji

Warunki gwarancjiFirma Techmark Rzeszów jako Autoryzowany Dealer Premium firmy  ANDREAS STIHL Sp. z o.o. Sady, ul. Poznańska 16

62-080 Tarnowo Podgórne Polska do maszyn i urządzeń załącza kartę gwarancyjna producenta sprzętu.

Oto warunki gwarancji udzielanej przez firmę ANDREAS STIHL na terenie Polski.

Warunki gwarancji
Firma Andreas STIHL Spółka z o.o. w Sadach, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie
urządzenia STIHL i VIKING na okres:
– 36 miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży konsumenckiej kosiarek spalinowych Serii 6, traktorów ogrodowych RT i robotów koszących
RMI*.
– 24 miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży konsumenckiej,
– 12 miesięcy od daty zakupu w pozostałych przypadkach.
Gwarancja dotyczy wyrobów STIHL i VIKING zakupionych w Polsce w Punktach Dealerskich STIHL i ważna jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Silniki spalinowe marki Briggs & Stratton objęte są gwarancją firmy Briggs & Stratton. Gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja dotyczy wad
tkwiących w wyrobie (wad fizycznych) i obejmuje bezpłatne usunięcie tych wad w czasie jak najkrótszym, jednakże nie dłuższym niż 30 dni.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych kosztów w związku
z awarią urządzenia. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony będzie po dostarczeniu kompletnego urządzenia do Punktu
Dealerskiego STIHL i przedstawieniu niniejszej Karty Gwarancyjnej oraz dowodu zakupu (paragon, faktura). Z gwarancji korzystają tylko
urządzenia serwisowane w Autoryzowanych Punktach Dealerskich. Jeżeli urządzenie wymaga serwisu okresowego to brak jego regularnego
dokonywania jest równoznaczny z utratą uprawnień gwarancyjnych.
Wyłącza się uprawnienia gwarancyjne wobec:
1. Wszystkich części wyrobów firmy STIHL lub VIKING, które przy zgodnym z zaleceniami użytkowaniu podlegają normalnemu
zużyciu (brak wady) przed upływem okresu gwarancji.
Są to następujące elementy:
– elementy robocze (prowadnice, piły łańcuchowe, ściernice, noże, tarcze, głowice, wiertła, tarcze do koszenia, głowice i inne),
– części napędowe (bębny sprzęgła, kółka napędowe, wałki napędowe, paski klinowe i zębate),
– filtry (powietrza, oleju, paliwa i wody),
– świece zapłonowe i przewody wysokiego napięcia,
– elementy zmniejszające wibracje (gumowe amortyzatory, sprężyny),
– przewody elektryczne, szczotki, szczotkotrzymacze, żarówki, bezpieczniki,
– elementy sprzęgła i rozrusznika,
– membrany, zawory i dysze,
– uszczelki, uszczelniacze, zawory, dysze wylotowe (dotyczy myjek wysokociśnieniowych).
2. Usterek, które powstały w wyniku nie przestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji.
3. Wszystkich usterek powstałych w wyniku:
– nie zaakceptowanej na piśmie przez firmę STIHL zmiany produktu,
– stosowania części, osprzętu lub elementów tnących innych niż oryginalne części, osprzęt lub elementy tnące STIHL lub VIKING,
– nieprzepisowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania produktu,
– używania produktu w imprezach czy zawodach sportowych,
– użytkowania produktu z uszkodzonymi lub zużytymi częściami, także wtedy, gdy podlegają one gwarancji,
– stosowania innego oleju do mieszanki niż STIHL 1:50 (dotyczy silników spalinowych STIHL),
– stosowania paliwa, olejów i smarów o niskiej jakości lub nieodpowiednich (niezalecanych przezproducenta) właściwościach.
4. Wszystkich usterek, które wynikają z nieprawidłowej lub nie przeprowadzonej we właściwym czasie konserwacji przedstawionej
w tabeli „Wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji" zamieszczonej w instrukcji użytkowania oraz błędnej naprawy. Zaliczają
się do nich w szczególności:
– uszkodzenia silnika, które powstały wskutek nie przeprowadzonej we właściwym czasie, czy niewystarczającej konserwacji (np. filtra
powietrza czy paliwa, układu chłodzenia silnika), lub błędnej regulacji gaźnika,
– uszkodzenia korozyjne i inne uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania,
– uszkodzenia powstałe w wyniku używania innych niż oryginalne części zamiennych.
– uszkodzenia powstałe w wyniku prac konserwacyjnych lub naprawczych przeprowadzonych w nieautoryzowanych warsztatach.
Potwierdzam, że:
- przeczytałem i akceptuję warunki gwarancji,
- przyjmuję do wiadomości iż nie wystawia się duplikatów kart gwarancyjnych,
- otrzymałem kompletne i sprawne technicznie urządzenie oraz instrukcję użytkowania w języku polskim,
- maszynę uruchomiono w mojej obecności i zostałem poinstruowany w zakresie obsługi i BHP.**
* wymagany coroczny przegląd urządzenia w Punkcie Dealerskim STIHL potwierdzony protokołem z badań.
** nie dotyczy zakupu w sprzedaży wysyłkowej.
Podpis nabywcy ............................................................


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu