Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
1 » Reklamacje2

Reklamacje

Reklamacje

Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady powinien skontaktować się telefonicznie lub e-mailem ze sprzedawcą. Sprzedawca przekaże szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania. Reklamacje nie dotyczą uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu towaru i dlatego klient musi dokładnie obejrzeć paczkę w momencie dostawy.  Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad. Jeżeli naprawa ani wymiana nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Klienta Sprzedawca ponosi koszty transportu. Jeżeli reklamacja będzie nieuzasadniona a uszkodzenie produktu powstało z winy Klienta to kosztami transportu maszyny obciążony będzie Klient.

Wzór pisma do składania reklamacji

Dane klienta
Imię i Nazwisko .............................................................................................
Kod Pocztowy   .............................................................................................
Miejscowość    ...............................................................................................
Telefon ............................................................................................................
Data wypełnienia reklamacji ( stwierdzenia wady )...................................
Adres do wysyłki zwrotnej:............................................................................
Numer konta bankowego:.............................................................................

Informacja o przedmiocie reklamacji
Produkt..............................................................................................................
Seria/model .....................................................................................................
Nr dokumentu zakupu ( numer faktury VAT lub paragonu fiskalnego)
..........................................................................................................................

Przyczyna reklamacji (opis wady)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Działania naprawcze ( żądania reklamującego)

(___ ) nieodpłatna naprawa
(___ ) wymiana na nowy
(___ ) zwrot zapłaconej ceny
(___ ) obniżenie zapłaconej ceny

Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. Nr 141,poz.1176) wybór żądania należy do reklamującego.(Czytelny podpis Klienta)


Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana na adres siedziby Sprzedawcy.

Gwarancja

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem producenta do usunięcia ukrytych wad (materiałowych bądź błędów produkcyjnych) produktu powstałych w procesie produkcji i nie wykrytych na etapie kontroli jakości. Produkty posiadają gwarancję na zasadach określonych przez producenta. Karta Gwarancyjna ważna jest tylko, gdy jest odpowiednio wypełniona wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Klient indywidualny (konsument) ma najczęściej dwuletnią gwarancję, firmy - roczną gwarancję. Producenci mogą w celach promocyjnych zastosować dłuższą gwarancję pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów sprzętu w Autoryzowanych Punktach Serwisowych . Przed rozpoczęciem użytkowania produktu klient powinien zapoznać się z instrukcją obsługi i zastosować się do zaleceń producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do obsługi urządzenia, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą. W przypadku niektórych produktów Producent zobowiązuje Użytkownika do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wadliwej eksploatacji bądź uszkodzeń
mechanicznych . Gwarancją nie są objęte :
- wady powstałe z użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
- uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
- uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.
- części zamienne i wyposażenie, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają zużyciu przed upływem okresu gwarancji (np. nóż tnący w kosiarce, filtr powietrza w silniku spalinowym itp. )
- usterki wywołane pracą bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach
np. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
- usterki spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza, zalaniem wodą i zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych.
- spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika lub zastosowaniem zbyt długiego przedłużacza do zasilania maszyny ( spadek napięcia prądu zasilającego maszynę ).
- powstałe wskutek stosowania materiałów eksploatacyjnych bądź środków chemicznych innych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia (np. stosowanie oleju do mieszanki paliwowo-olejowej innego niż zaleca producent )
- nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
- termiczne, spowodowane stosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych bądź tlących się zanieczyszczeń (popiół), zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników,
- zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi ( dotyczy myjek ciśnieniowych )
- uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia,     wykonywaniem napraw, regulacji i przeróbek przez osoby nieupoważnione
- usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.
Przejdź do strony głównej

Promocje

EU 10 i

EU 10 i4 428,00 zł3 800,00 zł

MB 545 VM 3w1

MB 545 VM 3w12 599,00 zł2 339,00 zł

EP 6500TE

EP 6500TE10 516,00 zł9 350,00 zł

WT 30X

WT 30X7 378,00 zł6 995,00 zł

MB 248 T

MB 248 T1 399,00 zł1 260,00 zł

MB 253 T

MB 253 T1 769,00 zł1 599,00 zł

MI 632.1

MI 632.18 890,00 zł8 100,00 zł

MB 448 VC + AMK 048

MB 448 VC + AMK 0482 499,00 zł2 249,00 zł

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Kontakt

  • Techmark Rzeszów
    NIP: 8131135207
  • E-mail:serwis.techmark@wp.pl
  • Telefon178577113
  • Fax178654489
  • Godziny działania sklepuponiedziałek-piątek godz. 9 -17
    sobota godz. 9- 13
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl